טיפול במדשאה

טיפול במדשאה והשקיה:

הבחירה במרבדי דשא מוכן נותנת מענה מידי לכיסוי הקרקע ומונעת חלק גדול מהמאמצים בדרך למשטח המושלם. בכל זאת, יש כמה פעולות הכרחיות בדרך לטיפול השוטף בדשא, שיאפשר לו לשמור על תיפקודו, העמידות, המרקם והגוון שלו לאורך זמן.

פעולות אלה עשויות להשתנות בהתאם לזן הדשא, לצורתו ולתנאי הסביבה, אולם מדובר לרוב בסדרת הפעולות הבאה:

הכנת השטח לפריסת הדשא 

כדי שתוכלו לקבל את משטח הדשא ולאפשר לו להישמר היטב למשך שנים ארוכות, עליכם לבצע כמה פעולות הכנה בסיסיות – במרכזן הכנה יסודית של הקרקע והתקנה של מערכת השקיה קבועה.

ניקיון – חשוב לסלק מהשטח המיועד פסולת בניין, חומרים זרים, שאריות עשבייה ופריטים אחרים שעלולים להפריע לשתילה או לצמיחת הדשא התקינה.

מילוי קרקע – בחרו בקרקע הנקייה מעשבים שהדברתם מורכבת (דוגמת יבלית, "סיידה" ועשבים רב שנתיים אחרים). העדיפו תמיד קרקע מקומית או כזו הדומה לה ביותר

הדברת עשבים רב-שנתיים – על הדברת העשבים להתבצע זמן לא מבוטל טרם שתילת הדשא. השקו את האזור המיועד בהשקיית הרוויה בת שעתיים, המתינו להצצה של עשבים בגובה של 10 ס"מ לפחות ורססו באמצעות "ראונדאפ" (5%). המתינו שבועיים עד להדברה מלאה.  השימוש אך ורק בחומרים המורשים בגן הנוי ועל פי ההנחיות בתווית

אם יש בנמצא עשבים רב שנתיים הנחשבים לקשי הדברה, נדרשת חזרה על התהליך. הדברה מסוג זה יעילה אך ורק בחודשי הקיץ.

שיפועים ויישור הקרקע – החליקו את פני הקרקע באמצעות מגרפה וקורת עץ. דאגו ליצור שיפוע מינימלי של 2% (2 ס"מ לכל מטר) מקירות הבית והלאה, עד מחוץ לחצר. ודאו שהקרקע נמוכה ב-4 ס"מ מגובהם של השבילים והמדרכות.

הצנעת זבלים/דשנים ועיבוד – פזרו באופן אחיד קומפוסט (כמות של 150-10 ליטר לכל מ"ר) ודשן 'סטרטר', בהתאם להנחיות היצרן. הצניעו את הקומפוסט וה'סטרטר' באמצעות מתחחת או קלשון וטוריה, עד לעומק של 10 ס"מ לפחות. ישרו והחליקו שוב את פני הקרקע. הדקו קלות.

התקנת מערכת השקיה – לצורך ביצוע ההתקנה, חשוב להיוועץ במומחה. יש להשתמש בממטירי גיחה בלבד, ולהתקין בראש המערכת קוצב מים או בקר השקיה.

בדקו את אחידות פיזור המים בעזרת פיזור כוסות במרחק מטר זה מזה, פתיחת המים (בזמנים בהם אין רוח) ובדיקה של כמות המים שהצטברה בכל כוס. אם הפער, בין כמות המים שהצטברה בכל כוס, גבוה מ-20%, יש צורך בשיפור ובתיקון.

יישור סופי – לפני שתוכלו להתחיל עם מלאכת השתילה והנחת המרבדים, עליכם לוודא שהקרקע רטובה (אך לא רוויה), נקייה מרגבים ומאבנים, מאווררת לעומק של כ-20 ס"מ ומעלה, מיושרת ואינה כוללת שקעים או בליטות.